ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วม


วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 บ้านโคกงาม สพป.เลย เขต 3
2 ชุมชนวังสะพุง สพป.เลย เขต 2
3 บ้านเชียงคาน (วิจิตรวิทยา) สพป.เลย เขต 1
4 บ้านหนองไก่เถื่อน สพป.เพชรบุรี เขต 2
5 บ้านลิ้นช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 1
6 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
7 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
8 วัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
9 แม่แอบวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 3
10 ผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1
11 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
12 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
13 ภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป.พิษณุโลก เขต 3
14 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
15 บ้านห้วยไคร้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
16 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป.นนทบุรี เขต 2
17 วัดสระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
18 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
19 บ้านตลาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
20 บ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก
21 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป.ตาก เขต 1
22 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด
23 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
24 บ้านห้วยม่วง สพป.ตรัง เขต 1
25 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต 1
26 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
27 อนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
28 บ้านวังสิงห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
29 วัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
30 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 บ้านยางชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2
2 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สพป.เพชรบุรี เขต 1
3 บ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
4 บ้านซิแบร สพป.เชียงใหม่ เขต 5
5 บ้านโป่งตีนตั่ง สพป.สุโขทัย เขต 2
6 วัดกกเต็น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
7 วัดศรีคงคาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1
8 อนุบาลคำตากล้า สพป.สกลนคร เขต 3
9 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สพป.สกลนคร เขต 2
10 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 1
11 บ้านภูมิซรอล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
12 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป.ลำปาง เขต 2
13 บ้านมะกอกหวาน สพป.ลพบุรี เขต 2
14 วัดใดใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต 1
15 บ้านปางงุ้น สพป.พะเยา เขต 1
16 บ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต 1
17 บ้านพุน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
18 ธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
19 บ้านสะเกิน สพป.น่าน เขต 2
20 บ้านห้วยไฮ สพป.น่าน เขต 1
21 อนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
22 บ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต 2
23 บ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต 1
24 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
25 บ้านแม่ระมาดน้อย สพป.ตาก เขต 2
26 บ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป.ชลบุรี เขต 2
27 บ้านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต 1
28 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
29 วัดสนามจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
30 วัดหนองชิ่ม สพป.จันทบุรี เขต 2

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 ตะโหมด สพม.พัทลุง
2 บ้านแม่สวรรค์น้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
3 บ้านห้วยปูลิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
4 บ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป.แพร่ เขต 2
5 บ้านแม่พร้าว สพป.แพร่ เขต 1
6 บ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2
7 บ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1
8 บ้านขอนแตก สพป.สุรินทร์ เขต 3
9 สนมศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 2
10 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต 1
11 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป.สระแก้ว เขต 2
12 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สพป.สระแก้ว เขต 1
13 วัดโพธิ์บัลลังก์ สพป.ราชบุรี เขต 2
14 อนุบาลเมืองราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
15 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป.ระยอง เขต 2
16 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1
17 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) สพป.พัทลุง เขต 1
18 วัดสุวรรณาวาส สพป.พังงา
19 ราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 2
20 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป.ปัตตานี เขต 3
21 ชุมชนบ้านต้นสน สพป.ปัตตานี เขต 2
22 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
23 บ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
24 วัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2
25 วัดหนองศาลา (ประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 1
26 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก
27 วัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3
28 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
29 บ้านคลองห้วยยั้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
30 ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 4
2 อนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
3 บ้านตากแดด สพป.อุบลราชธานี เขต 2
4 เขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
5 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป.อุดรธานี เขต 4
6 อนุบาลศรีสุทโธ สพป.อุดรธานี เขต 3
7 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2
8 อนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1
9 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
10 หนองบัววิทยายน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
11 บ้านก้อจัดสรร สพป.ลำพูน เขต 2
12 บ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1
13 บ้านวังใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3
14 ห้วยขี้นกวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
15 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
16 อนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง
17 อนุบาลค้อวัง สพป.ยโสธร เขต 1
18 สังวาลย์วิท 5 สพป.ยะลา เขต 3
19 บ้านปะแต สพป.ยะลา เขต 2
20 บ้านพร่อน สพป.ยะลา เขต 1
21 บ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต
22 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป.นนทบุรี เขต 2
23 วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 1
24 ธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
25 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
26 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
27 ญาณวิศิษฏ์ สพป.ตาก เขต 2
28 ผาผึ้งวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
29 บ้านหนองเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
30 บ้านองหลุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 บ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
2 บ้านพองหนีบ สพป.เลย เขต 2
3 บุเปือยวิทยาคาร สพป.อุบลราชธานี เขต 5
4 บ้านเด่นเหล็ก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
5 บ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
6 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
7 บ้านวังปริง สพป.สตูล
8 ชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต 3
9 บ้านกําแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2
10 บ้านน้ำกระจาย สพป.สงขลา เขต 1
11 บ้านหนองบาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
12 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) สพป.ลำปาง เขต 3
13 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป.ลำปาง เขต 2
14 เมืองยาววิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
15 เกาะแก้วพิสดาร สพป.ระยอง เขต 1
16 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป.มุกดาหาร
17 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1
18 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
19 วัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
20 ชุมชนบึงบา สพป.ปทุมธานี เขต 2
21 คลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต 1
22 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
23 บ้านหนองตอ สพป.นครราชสีมา เขต 4
24 บ้านซับเต่า สพป.นครราชสีมา เขต 3
25 บ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต 2
26 วัดสลักเพชร สพป.ตราด
27 บ้านนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
28 วัดเขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2
29 บ้านห้วยมะระ สพป.ชลบุรี เขต 1
30 บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี
2 บางปะหัน สพม.พระนครศรีอยุธยา
3 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี
4 โพธินิมิตวิทยาคม สพม.นนทบุรี
5 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
6 บ้านท่าพล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
7 บ้านดอนปิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8 อนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4
9 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 3
10 สันกลางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
11 อนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1
12 วัดโคศุภราช สพป.อ่างทอง
13 บ้านดงนา สพป.อุบลราชธานี เขต 3
14 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 สพป.อุทัยธานี เขต 2
15 อนุบาลหนองขาหย่าง สพป.อุทัยธานี เขต 1
16 ชายแดนประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 4
17 บ้านห้วยตอ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
18 ตลาดหนองหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
19 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
20 หมู่บ้านทับทิมสยาม07 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
21 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต 3
22 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
23 บ้านปลักแรด สพป.พิษณุโลก เขต 1
24 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป.พิจิตร เขต 2
25 หาดทรายทอง สพป.ตรัง เขต 1
26 บ้านไชยราช สพป.ชุมพร เขต 1
27 บ้านท่าขาหย่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
28 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
29 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
30 บ้านเกาะศรีบอยา สพป.กระบี่

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.แพร่
2 ดงมะไฟวิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู
3 คุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
4 ละแมวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
5 อินทร์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
6 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม.สิงห์บรี อ่างทอง
7 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม.สมุทรปราการ
8 บ้านแป้นพิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
9 พัฒนานิคม สพม.ลพบุรี
10 บ้านบ่อไทย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
11 บ้านดงขวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
12 ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
13 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
14 บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) สพป.เชียงใหม่ เขต 4
15 บ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
16 บ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
17 วัดป่าเกด สพป.สมุทรปราการ เขต 1
18 พรหมรังษี สพป.ลพบุรี เขต 2
19 บ้านวังเพลิง สพป.ลพบุรี เขต 1
20 บ้านกูวา สพป.นราธิวาส เขต 2
21 บ้านทุ่งคา สพป.นราธิวาส เขต 1
22 บ้านทุ่งครั้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
23 บ้านเขาวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
24 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก
25 บ้านเกาะมุกด์ สพป.ตรัง เขต 2
26 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
27 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
28 บ้านโคกสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
29 บ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
30 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 ศรีมหาโพธิ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
2 องครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
3 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม.ฉะเชิงเทรา
4 บ้านหัวดง สพป.แพร่ เขต 2
5 บ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1
6 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) สพป.สุโขทัย เขต 2
7 บ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต 1
8 บ้านสระกระโจม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
9 เมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
10 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
11 อนุบาลวังม่วง สพป.สระบุรี เขต 2
12 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สพป.สระบุรี เขต 1
13 บ้านคลองซื่อ สพป.สมุทรสาคร
14 วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) สพป.สมุทรสงคราม
15 วัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
16 บ้านช่องหลาด สพป.พังงา
17 อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2
18 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 1
19 บ้านปล่องหอย สพป.ปัตตานี เขต 3
20 บ้านสมาหอ สพป.ปัตตานี เขต 2
21 บ้านใหม่ สพป.ปัตตานี เขต 1
22 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป.น่าน เขต 2
23 ศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1
24 บ้านกูจิงลือปะ สพป.นราธิวาส เขต 3
25 นาถ่อนวิทยานุกูล สพป.นครพนม เขต 1
26 ซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต 3
27 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
28 บ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
29 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยนาท
30 ชุมชนโนนหันวันครู สพป.ขอนแก่น เขต 5

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 บ่อกรุวิทยา สพม.สุพรรณบุรี
2 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.สระแก้ว
3 สกลนครพัฒนศึกษา สพม.สกลนคร
4 ปากท่อพิทยาคม สพม.ราชบุรี
5 จุนวิทยาคม สพม.พะเยา
6 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สพม.นครปฐม
7 กุฉินารายณ์ สพม.กาฬสินธุ์
8 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม.กาญจนบุรี
9 ดอนชัยวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
10 อนุบาลขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
11 อนุบาลหนองขาหย่าง สพป.อุทัยธานี เขต 1
12 วัดพระฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
13 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป.อำนาจเจริญ
14 นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
15 บ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต 2
16 ตำบลบ้านแป้น สพป.ลำพูน เขต 1
17 อนุบาลเมืองศรีสมเด็จ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
18 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป.ยโสธร เขต 2
19 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป.ยะลา เขต 3
20 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป.ยะลา เขต 2
21 บ้านบูเกะจือฆา สพป.ยะลา เขต 1
22 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3
23 บ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ต
24 บ้านถ้ำลา สพป.พัทลุง เขต 1
25 วัดบ้านปะเคียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
26 บ้านหนองบัวน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 4
27 หนองนกเขียนสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3
28 บ้านละกอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
29 บ้านพลจลก สพป.นครราชสีมา เขต 1
30 บ้านนาคอย สพป.นครพนม เขต 2

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) สพม.แม่ฮ่องสอน
2 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู
3 ท่ายางวิทยา สพม.เพชรบุรี
4 แม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย
5 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
6 ท้ายหาด สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
7 จะนะชนูปถัมภ์ สพม.สงขลา สตูล
8 เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด
9 นิคมพัฒนวิทย์ สพม.ยะลา
10 กู่ทองพิทยาคม สพม.มหาสารคาม
11 บางสะพานน้อยวิทยาคม สพม.ประจวบคีรีขันธ์
12 ศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ
13 เวียงสุวรรณวิทยาคม สพม.นราธิวาส
14 นายายอามพิทยาคม สพม.จันทบุรี ตราด
15 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
16 บ้านบางใหญ่สามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
17 บ้านท่านหญิงวิภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
18 บ้านเกาะเต่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
19 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป.สตูล
20 บ้านแหลมนาว สพป.ระนอง
21 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
22 นิคมสร้างตนเอง 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
23 บ้านลุงม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
24 อนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
25 ชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา เขต 7
26 บ้านสระครก สพป.นครราชสีมา เขต 6
27 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
28 ชุมชนสวี สพป.ชุมพร เขต 2
29 บ้านเนินทอง สพป.ชุมพร เขต 1
30 วัดสถิตโพธาราม สพป.กระบี่

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 เลยอนุกูลวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู
2 วังทรายขาววิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู
3 บึงสามพันวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
4 ปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
5 หนองคายวิทยาคาร สพม.หนองคาย
6 หนองปลาหมอวิทยาคม สพม.สุโขทัย
7 ยะหาศิรยานุกูล สพม.ยะลา
8 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.มุกดาหาร
9 เชียงยืนพิทยาคม สพม.มหาสารคาม
10 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
11 พรหมพิรามวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
12 สากเหล็กวิทยา สพม.พิจิตร
13 ทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
14 กะเปอร์วิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
15 ยาบีบรรณวิทย์ สพม.ปัตตานี
16 ท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน
17 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.นครสวรรค์
18 มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม สพม.นครพนม
19 แม่ระมาดวิทยาคม สพม.ตาก
20 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง
21 ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม สพม.ชลบุรี ระยอง
22 เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) สพม.ชลบุรี ระยอง
23 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพม.จันทบุรี ตราด
24 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม.ขอนแก่น
25 โกสัมพีวิทยา สพม.กำแพงเพชร
26 อนุบาลค้อวัง สพป.ยโสธร เขต 1
27 บ้านคำบง1 สพป.มุกดาหาร
28 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2
29 ชุมชนบ้านลาด สพป.มหาสารคาม เขต 1
30 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 2

วันซ้อมใหญ่ : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
วันอบรมจริง : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
ลำดับ โรงเรียนที่เข้าร่วม สังกัด ข้อมูล อีเมล
1 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.เชียงใหม่
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
3 บ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
4 กุมภวาปี สพม.อุดรธานี
5 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.สุรินทร์
6 สุราษฎร์พิทยา 2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
7 เกาะพะงันศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
8 ท่าแพผดุงวิทย์ สพม.สงขลา สตูล
9 ไกรภักดีวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
10 ยโสธรพิทยาสรรค์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.ลำปาง ลำพูน
12 วีรสตรีอนุสรณ์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
13 สะนอพิทยาคม สพม.ปัตตานี
14 สตึก สพม.บุรีรัมย์
15 บูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม.นราธิวาส
16 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราช
17 มหิศราธิบดี สพม.นครราชสีมา
18 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่
19 รัษฎา สพม.ตรัง กระบี่
20 จัตุรัสวิทยาคาร สพม.ชัยภูมิ
21 เกาะช้างวิทยาคม สพม.จันทบุรี ตราด
22 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
23 แม่แอบวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 3
24 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป.อำนาจเจริญ
25 วัดกกเต็น สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
26 บ้านมะกอกหวาน สพป.ลพบุรี เขต 2
27 ชุมชนนาทมโคกก่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
28 เมืองอาจสามารถ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
29 อนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
30 บ้านห้วยม่วง สพป.ตรัง เขต 1