กิจกรรมพิเศษแฟนพันธุ์แท้วังจันทรเกษม

กติกา ให้ท่านรับชมคลิป "ลัดเลาะ วังจันทรเกษม" แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

หมายเหตุ กิจกรรมนี้ไม่มีผลต่อวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และไม่มีการเก็บข้อมูลในระบบ