เกณฑ์การได้รับวุฒิบิตร


ระดับวุฒิบัตร


วุฒิบัตรระดับ Classic
เงื่อนไข : เข้าร่วมกิจกรรม/รับชมตามช่องทางที่กำหนด (ต้องเป็นประเภทรับชมสดเท่านั้น) โดยลงทะเบียนเก็บเวลาตามลิ้งที่กำหนดในกิจกรรม (ได้ทุกเดือน ที่เข้าร่วมกิจกรรม)

วุฒิบัตรระดับ Silver
เงื่อนไข : นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไป PLC ภายในโรงเรียน และได้ชิ้นงานเอย่างง่าย โดยการกำกับ ติดตาม และประเมินโดยศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่นั้นๆ

วุฒิบัตรระดับ Gold
เงื่อนไข : ได้รับอนุมัติให้ได้วุฒิบัตรระดับ Classic 6 เดือน จะได้รับอนุมัติ Gold 1 ใบ (2 ใบตลอดกิจกรรม 12 เดือน พิมพ์ได้หลังจบกิจกรรมเดือนที่ 12)

วุฒิบัตรระดับ Platinum
เงื่อนไข : ได้นำชิ้นงาน หรือนวัตกรรม เข้าประลองในสัปดาห์ที่ 10 - 12 โดยผ่านการประเมินจากทีมโค้ช และศึกษานิเทศก์ ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)


เกียรติบัตร


เกียรติบัตร
เงื่อนไข : เข้าร่วมชมกิจกรรมย้อนหลังหรือส่งรหัสลับหลังเวลาที่กำหนด (ได้ทุกเดือน ที่เข้าร่วมกิจกรรม) โดย เกียรติบัตรไม่สามารถนำไปนับรวมกับวุฒิบัตรเพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรระดับ Gold ได้